10 điều cấm kỵ với tiếp viên trên máy bay

Phi hành đoàn không được phép để tóc xõa, mặt mộc và cũng không được phép chạy trên lối đi.

10 điều cấm kỵ với tiếp viên trên máy bay
Phi hành đoàn không được phép để tóc xõa, mặt mộc và cũng không được phép chạy trên lối đi.