12 dự án đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia

12 trong số 141 dự án thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2020-2021 được trao giải nhất, trong đó 7 dự án được chọn dự thi quốc tế.

12 dự án đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia
12 trong số 141 dự án thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2020-2021 được trao giải nhất, trong đó 7 dự án được chọn dự thi quốc tế.