17.000 học sinh TP HCM sẽ rớt lớp 10 công lập

82.600 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 thường trong khi tổng chỉ tiêu là 65.300 nên dự kiến có hơn 17.000 em sẽ không đậu vào trường THPT công lập.

17.000 học sinh TP HCM sẽ rớt lớp 10 công lập
82.600 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 thường trong khi tổng chỉ tiêu là 65.300 nên dự kiến có hơn 17.000 em sẽ không đậu vào trường THPT công lập.