36 ca mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm cơ khí ở Hóc Môn

Theo HCDC TP.HCM, chuỗi lây nhiễm tại xưởng cơ khí huyện Hóc Môn đã lên tới 36 người, trong đó 5 trường hợp mới được công bố là người trong cùng gia đình. ]]>

36 ca mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm cơ khí ở Hóc Môn
36 ca mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm cơ khí ở Hóc MônTheo HCDC TP.HCM, chuỗi lây nhiễm tại xưởng cơ khí huyện Hóc Môn đã lên tới 36 người, trong đó 5 trường hợp mới được công bố là người trong cùng gia đình. ]]>