4 quy định mới trong tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội

Đăng ký nguyện vọng theo hộ khẩu, không được đổi nguyện vọng... là một trong những điểm đổi mới quan trọng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm 2021. ]]>

4 quy định mới trong tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội
4 quy định mới trong tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà NộiĐăng ký nguyện vọng theo hộ khẩu, không được đổi nguyện vọng... là một trong những điểm đổi mới quan trọng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm 2021. ]]>