41 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2 của ca COVID-19

41 nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2 của BN2929, người mắc COVID-19 tại huyện Đông Anh, Hà Nội. ]]>

41 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2 của ca COVID-19
41 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2 của ca COVID-1941 nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2 của BN2929, người mắc COVID-19 tại huyện Đông Anh, Hà Nội. ]]>