5 sự cố và cuộc 'trốn thoát' trước đại dịch ở Ấn Độ

Dù suýt lỡ tàu, bị đuổi khéo khỏi khách sạn vài lần, bị hủy vé bay phút chót... chuyến đi Ấn Độ vẫn là kỷ niệm đẹp với Minh Đức.

5 sự cố và cuộc 'trốn thoát' trước đại dịch ở Ấn Độ
Dù suýt lỡ tàu, bị đuổi khéo khỏi khách sạn vài lần, bị hủy vé bay phút chót... chuyến đi Ấn Độ vẫn là kỷ niệm đẹp với Minh Đức.