5.200 tấn bụi ngoài hành tinh trút xuống Trái Đất mỗi năm

Sau hai thập kỷ thu thập mẫu vật ở Nam Cực, các nhà nghiên cứu quốc tế ước tính khoảng 5.200 tấn thiên thạch nhỏ dưới 0,7 millimet rơi qua khí quyển mỗi năm.

5.200 tấn bụi ngoài hành tinh trút xuống Trái Đất mỗi năm
Sau hai thập kỷ thu thập mẫu vật ở Nam Cực, các nhà nghiên cứu quốc tế ước tính khoảng 5.200 tấn thiên thạch nhỏ dưới 0,7 millimet rơi qua khí quyển mỗi năm.