70 năm đi tìm dấu chân gà lôi lam mào trắng

Cách đây 25 năm, khi nghe tin người dân ở Quảng Trị tìm thấy cá thể gà lôi lam mào trắng, ông Đặng Gia Tùng tức tốc đi từ Hà Nội vào tiếp nhận.

70 năm đi tìm dấu chân gà lôi lam mào trắng
Cách đây 25 năm, khi nghe tin người dân ở Quảng Trị tìm thấy cá thể gà lôi lam mào trắng, ông Đặng Gia Tùng tức tốc đi từ Hà Nội vào tiếp nhận.