72 người Đà Nẵng liên quan chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 đều âm tính nCoV

Sở Y tế Đà Nẵng truy vết, xét nghiệm 72 người liên quan chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 từng đến thành phố. ]]>

72 người Đà Nẵng liên quan chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 đều âm tính nCoV
72 người Đà Nẵng liên quan chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 đều âm tính nCoVSở Y tế Đà Nẵng truy vết, xét nghiệm 72 người liên quan chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 từng đến thành phố. ]]>