9X Việt tiết lộ thực tế làm việc tại Facebook Mỹ

Tốt nghiệp thủ khoa đại học năm 2012, Đoàn Văn Cao từng bước chinh phục các công ty công nghệ hàng đầu và hiện làm cho ông lớn Facebook tại Mỹ.

9X Việt tiết lộ thực tế làm việc tại Facebook Mỹ
Tốt nghiệp thủ khoa đại học năm 2012, Đoàn Văn Cao từng bước chinh phục các công ty công nghệ hàng đầu và hiện làm cho ông lớn Facebook tại Mỹ.