Acer ra mắt bộ đôi laptop gaming Predator Triton 300, 500 SE

Laptop gaming Predator Triton 300 và Triton 500 SE mỏng nhẹ, hệ thống tản nhiệt cao, cấu hình mạnh.

Acer ra mắt bộ đôi laptop gaming Predator Triton 300, 500 SE
Laptop gaming Predator Triton 300 và Triton 500 SE mỏng nhẹ, hệ thống tản nhiệt cao, cấu hình mạnh.