Ai được mệnh danh là 'Thánh Chân công chúa'?

Sinh ra tại Quảng Ninh, bà là một nữ tướng trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và được Trưng Trắc phong Thánh Chân công chúa.

Ai được mệnh danh là 'Thánh Chân công chúa'?
Sinh ra tại Quảng Ninh, bà là một nữ tướng trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và được Trưng Trắc phong Thánh Chân công chúa.