Ai là nữ anh hùng lực lượng vũ trang trẻ nhất Việt Nam?

Sinh ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nữ anh hùng làm nhiệm vụ mua hàng, giao liên trong kháng chiến chống Pháp khi mới 14 tuổi.

Ai là nữ anh hùng lực lượng vũ trang trẻ nhất Việt Nam?
Sinh ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nữ anh hùng làm nhiệm vụ mua hàng, giao liên trong kháng chiến chống Pháp khi mới 14 tuổi.