Ảnh con trai Elon Musk gây 'bão' mạng xã hội

Hình ảnh mới nhất của "Little X" - con trai Elon Musk - nhận sự quan tâm lớn của người hâm mộ trên Twitter.

Ảnh con trai Elon Musk gây 'bão' mạng xã hội
Hình ảnh mới nhất của "Little X" - con trai Elon Musk - nhận sự quan tâm lớn của người hâm mộ trên Twitter.