Ảnh: Gia đình Khánh Thi, Phan Hiển tinh nghịch trong bộ ảnh mùa hè

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển thường chụp ảnh kỷ niệm vào mỗi dịp đặc biệt để lưu lại những khoảnh khắc yêu thương của các thành viên. ]]>

Ảnh: Gia đình Khánh Thi, Phan Hiển tinh nghịch trong bộ ảnh mùa hè
Ảnh: Gia đình Khánh Thi, Phan Hiển tinh nghịch trong bộ ảnh mùa hèGia đình Khánh Thi - Phan Hiển thường chụp ảnh kỷ niệm vào mỗi dịp đặc biệt để lưu lại những khoảnh khắc yêu thương của các thành viên. ]]>