Ảnh: Nhìn lại 22 năm hôn nhân của David Beckham - Victoria

Victoria và David Beckham đã kết hôn được 22 năm; cuộc hôn nhân bền lâu của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. ]]>

Ảnh: Nhìn lại 22 năm hôn nhân của David Beckham - Victoria
Ảnh: Nhìn lại 22 năm hôn nhân của David Beckham - VictoriaVictoria và David Beckham đã kết hôn được 22 năm; cuộc hôn nhân bền lâu của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. ]]>