Ảnh: Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may tại Văn Miếu trước ngày thi lớp 10

Trước ngày thi vào trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Huy Quang và Trường Minh được phụ huynh đưa đi cầu may từ sáng sớm. ]]>

Ảnh: Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may tại Văn Miếu trước ngày thi lớp 10
Ảnh: Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may tại Văn Miếu trước ngày thi lớp 10Trước ngày thi vào trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Huy Quang và Trường Minh được phụ huynh đưa đi cầu may từ sáng sớm. ]]>