Apple cảnh báo nguy cơ khi cài ứng dụng ngoài App Store

Apple chỉ trích dự thảo của EU, trong đó yêu cầu cho phép cài phần mềm bên ngoài App Store, sẽ khiến thiết bị của người dùng gặp nguy hiểm.

Apple cảnh báo nguy cơ khi cài ứng dụng ngoài App Store
Apple chỉ trích dự thảo của EU, trong đó yêu cầu cho phép cài phần mềm bên ngoài App Store, sẽ khiến thiết bị của người dùng gặp nguy hiểm.