Asanzo tặng TV cho người dân miền Tây trước Tết

Những chiếc TV tổng trị giá 400 triệu đồng được ông Phạm Văn Tam trao cho 4 huyện nghèo tại Cần Thơ, Hậu Giang trong chuyến từ thiện cuối năm ngày 6/2.

Asanzo tặng TV cho người dân miền Tây trước Tết
Những chiếc TV tổng trị giá 400 triệu đồng được ông Phạm Văn Tam trao cho 4 huyện nghèo tại Cần Thơ, Hậu Giang trong chuyến từ thiện cuối năm ngày 6/2.