Bác sĩ 78 tuổi xin đi chống dịch: 'Nếu mệnh hệ gì thì đó là sự hy sinh vinh dự'

Cho rằng bản thân có sức khỏe, chuyên môn và không sợ hy sinh nên bác sĩ 78 tuổi quê Nghệ An vẫn viết đơn tình nguyện đến Bắc Giang chống dịch. ]]>

Bác sĩ 78 tuổi xin đi chống dịch: 'Nếu mệnh hệ gì thì đó là sự hy sinh vinh dự'
Bác sĩ 78 tuổi xin đi chống dịch: 'Nếu mệnh hệ gì thì đó là sự hy sinh vinh dự'Cho rằng bản thân có sức khỏe, chuyên môn và không sợ hy sinh nên bác sĩ 78 tuổi quê Nghệ An vẫn viết đơn tình nguyện đến Bắc Giang chống dịch. ]]>