Bài tập với dây thừng đốt 300 calo

Huấn luyện viên Đỗ Ngọc Thiện hướng dẫn bài tập với dây thừng giúp giảm mỡ hiệu quả, tập trung vào các nhóm cơ trung tâm ở ngực, bụng.

Bài tập với dây thừng đốt 300 calo
Huấn luyện viên Đỗ Ngọc Thiện hướng dẫn bài tập với dây thừng giúp giảm mỡ hiệu quả, tập trung vào các nhóm cơ trung tâm ở ngực, bụng.