Bài thơ xúc động tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung

"Bình yên đất đón Nhung về/ Bình yên thôi những thị phi lạnh lùng" là lời thơ đầy thương tiếc của thi sĩ Lương Đình Khoa tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung. ]]>

Bài thơ xúc động tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung
Bài thơ xúc động tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung"Bình yên đất đón Nhung về/ Bình yên thôi những thị phi lạnh lùng" là lời thơ đầy thương tiếc của thi sĩ Lương Đình Khoa tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung. ]]>