Bạn đã bao giờ thấy trăng rằm khi ngồi máy bay?

Tôi chưa từng có trải nghiệm ngắm trăng qua cửa sổ máy bay, nhưng tin rằng đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Bạn đã bao giờ thấy trăng rằm khi ngồi máy bay?
Tôi chưa từng có trải nghiệm ngắm trăng qua cửa sổ máy bay, nhưng tin rằng đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp.