Ban nhạc Bức Tường tái hiện hành trình 26 năm thăng trầm và vinh quang

Bằng âm nhạc, liveshow "Trở về" sẽ đưa khán giả đi qua hành trình 26 năm đầy thăng trầm và vinh quang của ban nhạc Bức Tường. ]]>

Ban nhạc Bức Tường tái hiện hành trình 26 năm thăng trầm và vinh quang
Ban nhạc Bức Tường tái hiện hành trình 26 năm thăng trầm và vinh quangBằng âm nhạc, liveshow "Trở về" sẽ đưa khán giả đi qua hành trình 26 năm đầy thăng trầm và vinh quang của ban nhạc Bức Tường. ]]>