BHXH Việt Nam kiến nghị sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID

Sau gần 6 tháng triển khai thực hiện thí điểm, đã có gần 10.000 lượt người sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh (KCB). ]]>

BHXH Việt Nam kiến nghị sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID
BHXH Việt Nam kiến nghị sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssIDSau gần 6 tháng triển khai thực hiện thí điểm, đã có gần 10.000 lượt người sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh (KCB). ]]>