Bị đồn xích mích, thù hằn với Mỹ Châu, nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy nói gì?

Suốt một thời gian dài, nhiều khán giả đồn thổi, 2 ngôi sao sáng chói của sân khấu cải lương là Lệ Thủy và Mỹ Châu xích mích, thậm chí thù hằn nhau. ]]>

Bị đồn xích mích, thù hằn với Mỹ Châu, nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy nói gì?
Bị đồn xích mích, thù hằn với Mỹ Châu, nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy nói gì?Suốt một thời gian dài, nhiều khán giả đồn thổi, 2 ngôi sao sáng chói của sân khấu cải lương là Lệ Thủy và Mỹ Châu xích mích, thậm chí thù hằn nhau. ]]>