Bị hủy kết quả đỗ Đại học Ngân hàng vì nhầm điều kiện xét tuyển

Ba ngày sau khi được cấp mã số sinh viên, Phương bị Đại học Ngân hàng huỷ kết quả vì không thuộc diện thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp.

Bị hủy kết quả đỗ Đại học Ngân hàng vì nhầm điều kiện xét tuyển
Ba ngày sau khi được cấp mã số sinh viên, Phương bị Đại học Ngân hàng huỷ kết quả vì không thuộc diện thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp.