Blue Origin sắp phóng tàu vũ trụ chở người thứ hai

Tàu New Shepard sẽ cất cánh tại bãi phóng ở Texas, Mỹ, đưa 4 hành khách lên độ cao 100 km vào giữa tháng sau.

Blue Origin sắp phóng tàu vũ trụ chở người thứ hai
Tàu New Shepard sẽ cất cánh tại bãi phóng ở Texas, Mỹ, đưa 4 hành khách lên độ cao 100 km vào giữa tháng sau.