Bộ ba Galaxy S21 đọ dáng

Galaxy S21+ giống phiên bản phóng to của Galaxy S21, trong khi Galaxy S21 Ultra sở hữu nhiều khác biệt ở màn hình và camera.

Bộ ba Galaxy S21 đọ dáng
Galaxy S21+ giống phiên bản phóng to của Galaxy S21, trong khi Galaxy S21 Ultra sở hữu nhiều khác biệt ở màn hình và camera.