Bộ GD&ĐT cho phép dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. ]]>

Bộ GD&ĐT cho phép dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp
Bộ GD&ĐT cho phép dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếpBộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. ]]>