Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và 13 nhà giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Trong danh sách 499 trường hợp trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tên Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và 13 nhà giáo. ]]>

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và 13 nhà giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và 13 nhà giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVTrong danh sách 499 trường hợp trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tên Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và 13 nhà giáo. ]]>