Bộ trưởng Giáo dục đề nghị Hà Nội tính toán mở cửa trường ngoại thành

Ngày 14/10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Hà Nội xem xét cho học sinh trở lại trường tại khu vực ngoại thành.

Bộ trưởng Giáo dục đề nghị Hà Nội tính toán mở cửa trường ngoại thành
Ngày 14/10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Hà Nội xem xét cho học sinh trở lại trường tại khu vực ngoại thành.