Bộ trưởng Y tế: 'Có lúc 10/11 người nhập cảnh đường bộ dương tính SARS-CoV-2'

29 ngày qua, nước ta không có ca COVID-19 trong cộng đồng, nhưng tình hình dịch một số nước trong khu vực diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập biên giới. ]]>

Bộ trưởng Y tế: 'Có lúc 10/11 người nhập cảnh đường bộ dương tính SARS-CoV-2'
Bộ trưởng Y tế: 'Có lúc 10/11 người nhập cảnh đường bộ dương tính SARS-CoV-2'29 ngày qua, nước ta không có ca COVID-19 trong cộng đồng, nhưng tình hình dịch một số nước trong khu vực diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập biên giới. ]]>