Bộ trưởng Y tế: 'Nhiều bệnh nhân ra viện và thoát khỏi tình trạng nặng'

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định việc hình thành các tầng điều trị sẽ giúp cho các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tốt hơn. ]]>

Bộ trưởng Y tế: 'Nhiều bệnh nhân ra viện và thoát khỏi tình trạng nặng'
Bộ trưởng Y tế: 'Nhiều bệnh nhân ra viện và thoát khỏi tình trạng nặng'Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định việc hình thành các tầng điều trị sẽ giúp cho các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tốt hơn. ]]>