Bộ Y tế: Nhiều test nhanh COVID-19 giảm giá 20.000 - 70.000 đồng/test

Theo Bộ Y tế, mới đây một số doanh nghiệp điều chỉnh giá test nhanh COVID-19 với mức giảm khoảng 20.000 - 70.000 đồng/test. ]]>

Bộ Y tế: Nhiều test nhanh COVID-19 giảm giá 20.000 - 70.000 đồng/test
Bộ Y tế: Nhiều test nhanh COVID-19 giảm giá 20.000 - 70.000 đồng/testTheo Bộ Y tế, mới đây một số doanh nghiệp điều chỉnh giá test nhanh COVID-19 với mức giảm khoảng 20.000 - 70.000 đồng/test. ]]>