Boeing sẽ thử nghiệm phóng tàu vũ trụ cuối tháng 7

Tàu vũ trụ Starliner dự kiến bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), sau đó trở về Trái Đất và hạ cánh xuống New Mexico bằng dù.

Boeing sẽ thử nghiệm phóng tàu vũ trụ cuối tháng 7
Tàu vũ trụ Starliner dự kiến bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), sau đó trở về Trái Đất và hạ cánh xuống New Mexico bằng dù.