Bóng lắp ghép không cần bơm hơi

Công ty Nhật Bản chế tạo mẫu bóng đá ghép từ 54 miếng nhựa với khả năng bật nảy và đàn hồi tốt, không gây đau chân khi sử dụng.

Bóng lắp ghép không cần bơm hơi
Công ty Nhật Bản chế tạo mẫu bóng đá ghép từ 54 miếng nhựa với khả năng bật nảy và đàn hồi tốt, không gây đau chân khi sử dụng.