Cá bơn lưỡi ngựa nặng 77 kg

Cá bơn lưỡi ngựa bắt lên từ Biển Bắc có cân nặng vượt trội và dài tương đương một người trưởng thành.

Cá bơn lưỡi ngựa nặng 77 kg
Cá bơn lưỡi ngựa bắt lên từ Biển Bắc có cân nặng vượt trội và dài tương đương một người trưởng thành.