Cá mập lì lợm, cố sống cố chết bám thuyền khi được ngư dân thả về biển

Trước núi mồi ngon ngay trước mắt, con cá mập chống cự quyết liệt khi các ngư dân cố thả nó trở về biển. ]]>

Cá mập lì lợm, cố sống cố chết bám thuyền khi được ngư dân thả về biển
Cá mập lì lợm, cố sống cố chết bám thuyền khi được ngư dân thả về biểnTrước núi mồi ngon ngay trước mắt, con cá mập chống cự quyết liệt khi các ngư dân cố thả nó trở về biển. ]]>