Cả nước thêm 3.461 ca COVID-19, Hà Giang tăng 152 ca

Chiều 13/10, Bộ Y tế công bố thêm 3.461 ca COVID-19, trong đó 3.458 ca ghi nhận trong nước. ]]>

Cả nước thêm 3.461 ca COVID-19, Hà Giang tăng 152 ca
Cả nước thêm 3.461 ca COVID-19, Hà Giang tăng 152 caChiều 13/10, Bộ Y tế công bố thêm 3.461 ca COVID-19, trong đó 3.458 ca ghi nhận trong nước. ]]>