Các bảo tàng TP HCM hoạt động trở lại

Sau thời gian ngừng phục vụ để phòng chống Covid-19, từ giữa tháng 10, một số bảo tàng tại TP HCM bắt đầu hoạt động trở lại.

Các bảo tàng TP HCM hoạt động trở lại
Sau thời gian ngừng phục vụ để phòng chống Covid-19, từ giữa tháng 10, một số bảo tàng tại TP HCM bắt đầu hoạt động trở lại.