Các điểm đến nổi tiếng sẽ thế nào vào năm 2050?

Nếu khi hậu tiếp tục biến đổi theo chiều hướng xấu đi, những điểm đến mà cả thế giới yêu thích sẽ dần chìm trong nước biển.

Các điểm đến nổi tiếng sẽ thế nào vào năm 2050?
Nếu khi hậu tiếp tục biến đổi theo chiều hướng xấu đi, những điểm đến mà cả thế giới yêu thích sẽ dần chìm trong nước biển.