Các lò luyện thi ở Đài Loan có nguy cơ phá sản

Một nửa giáo viên dạy thêm ở Đài Loan có nguy cơ mất việc khi 30% các trường luyện thi, trung tâm gia sư phải tạm dừng hoạt động vì Covid-19.

Các lò luyện thi ở Đài Loan có nguy cơ phá sản
Một nửa giáo viên dạy thêm ở Đài Loan có nguy cơ mất việc khi 30% các trường luyện thi, trung tâm gia sư phải tạm dừng hoạt động vì Covid-19.