Các quận huyện Hà Nội có thí sinh sinh diện 'F' chuẩn bị thi vào lớp 10 thế nào?

Các quận, huyện trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn. ]]>

Các quận huyện Hà Nội có thí sinh sinh diện 'F' chuẩn bị thi vào lớp 10 thế nào?
Các quận huyện Hà Nội có thí sinh sinh diện 'F' chuẩn bị thi vào lớp 10 thế nào?Các quận, huyện trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn. ]]>