Cách check-in an toàn trong mùa dịch

Vietnam Airlines giới thiệu các hình thức làm thủ tục check-in để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay.

Cách check-in an toàn trong mùa dịch
Vietnam Airlines giới thiệu các hình thức làm thủ tục check-in để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay.