Cách kiểm tra iPhone 12 đủ điều kiện sửa chữa miễn phí

Apple triển khai chương trình bảo hành loa thoại dành riêng cho iPhone 12 và iPhone 12 Pro, nhưng không phải thiết bị nào cũng đủ điều kiện sửa chữa miễn phí. ]]>

Cách kiểm tra iPhone 12 đủ điều kiện sửa chữa miễn phí
Cách kiểm tra iPhone 12 đủ điều kiện sửa chữa miễn phíApple triển khai chương trình bảo hành loa thoại dành riêng cho iPhone 12 và iPhone 12 Pro, nhưng không phải thiết bị nào cũng đủ điều kiện sửa chữa miễn phí. ]]>