Cách ly bệnh viện đa khoa Phúc Yên

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.

Cách ly bệnh viện đa khoa Phúc Yên
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.