Cách ly tập trung 65 học sinh và giáo viên

23 trẻ mầm non, 36 học sinh lớp 1 cùng 6 cô giáo phải cách ly tập trung do liên quan đến ca nhiễm nCoV.

Cách ly tập trung 65 học sinh và giáo viên
23 trẻ mầm non, 36 học sinh lớp 1 cùng 6 cô giáo phải cách ly tập trung do liên quan đến ca nhiễm nCoV.