Cách phàn nàn lịch sự trong tiếng Anh

Các từ như may, maybe, perhaps, seem... thường được dùng trong câu thể hiện sự phàn nàn một cách lịch sự với người khác.

Cách phàn nàn lịch sự trong tiếng Anh
Các từ như may, maybe, perhaps, seem... thường được dùng trong câu thể hiện sự phàn nàn một cách lịch sự với người khác.